Checklist SEO - tổng hợp tất cả các vấn đề trong SEO

Checklist SEO - tổng hợp tất cả các vấn đề trong SEO

Lang thang trên mạng mình có thấy một checklist khá hay cho SEO. Checklist SEO này mình đã dịch có thể chưa thực sự sát nghĩa nhưng hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn làm dịch vụ SEO và hoạt động trong ài dịch có thể còn nhiều điểm chưa hoàn thiện mong nhận được đóng góp ý kiến từ mọi người!
Nguồn: seonguyen.net

Bài viết liên quan

  • Tên miền là gì? Tổng quan về tên miền
  • Hosting là gì? Tổng quan về hosting
  • Thiết kế website là gì